والس لوله سری 900

Submitted by admin on س., 02/21/2023 - 17:52

محصولات » والس لوله سری ۹۰۰ »
والس لوله سری ۹۰۰
Tube expanders series 900

دستگاه های انبساط سری ۹۰۰ برای مبدل های حرارتی و کندانسور ها

مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی  و ۹۶.۵۲ m35.56

 

 

Tube OD: 1/4 INCH‪(6,35 mm)‬

MANDREL

مندریل

TUBE SHEET THICKNESS

ظخامت ورق لوله

MAX.‎‎ EXPANSION

پایان اکسپند

MIN.‎‎ EXPANSION

شروع اکسپند

TUBE GAUGE

گیج لوله

والس لوله سری 800

Submitted by admin on س., 02/21/2023 - 17:50

Tube expanders series 800

دستگاه های انبساط سری ۸۰۰ برای مبدل های حرارتی و کندانسور ها

بعنوان استاندارد همراه با یقه رانش STC ، انواع جدیدی از رول موجود است 

مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی ۳۰.۴۸ تا  ۲۸۴.۴۸ mm

 

Tube OD: 1/2 inch ‪(12,7 mm)‬
MANDREL

مندریل

TUBE SHEET THICKNESS    
MAX.‎ EXPANSION

پایان اکسپند

MIN.‎ EXPANSION

شروع اکسپند

TUBE GAUGE

گیج لوله

والس لوله سری 1200

Submitted by admin on س., 02/21/2023 - 17:49

والس لوله سری ۱۲۰۰
Tube expanders series 1200 

دستگاه های انبساط سری ۱۲۰۰ برای مبدل های حرکتی و کندانسور ها

بعنوان استاندارد همراه با یقه رانش STC ، انواع جدیدی از رول موجود است 

برخی از قطر ها تا طول ۵m در دسترس هستند 

مناسب برای لوله هایی با قطر خارجی ۱.۲ تا  ۱۱.۲ inch


MANDREL

مندریل

TUBE SHEET THICKNESS    
MAX.‎ EXPANSION

پایان اکسپند

MIN.‎ EXPANSION

شروع اکسپند

TUBE GAUGE

گیج لوله

Tube

OD: