tubeexpanders(ابزار آینده -نماینده محصولاتkrais-کریس لهستان)

تیوب اکسپندر سری 5-1200

Image
تیوب کاتر-تیوب اکسپندر-والس لوله-tubeexpander 1200-5 series-والس گردان-تیوب پولر-رولینگ موتور- فلنچ فیسر-فلنج فیسر -کریس لهستان KRAIS- -Flange Facer- TUBE CUTTER –TUBE EXPANDER-ROLLING MOTOR-TUBE PULLER

تیوب اکسپندر سری 5-1200


ابزارهایی برای گسترش لوله‌ها در کندانسورها، چیلرها، گرمکننده‌ها، سردکننده‌های پنبه‌ای، گرم‌کننده‌های feedwater و کندانسرهای سطحی موجود است. به عنوان یک استاندارد، ابزارهای گسترش با STC collar تأمین می‌شوند اما برای نسخه‌های با ۵ رول، به ویژه برای لوله‌های با ضخامت ۱۹ تا ۲۲ GA، سرپیچ نازک TWTC پیشنهاد می‌شود. این ابزارها در مدل‌های با شعاع عادی و بلند (برخی از قطرها تا ۵ متر) و به عنوان نسخه با ۳ رول در دسترس هستند.